Дестинации

Дестинации

Албена – Бялата лястовица на Черно море

„Албена“ тогава я нямаше. Всяко лято като ученик чиракувах при рибарите от Балчик. Брат ми Дяко ме бе поверил на Черния Колю. По обяд излизахме на брега на Залива на делфините. Тук растяха едри като момински гърди смокини и с тях утолявахме жаждата си на школски помисли. В златната есен...

Още